De werkwijze

De werkwijze van Aabell bestaat uit onderstaande stappen. De aanmelding en het intakegesprek 

Als u onder bewind wilt worden gesteld kunt u contact opnemen met Aabell via email, telefoon of via het contactformulier. Nadat u bent aangemeld nemen wij zo snel mogelijk met u contact op, om een intakegesprek bij u thuis in te plannen. Tijdens dit intakegesprek wordt uw situatie besproken, wordt verteld wat Aabell voor u kan betekenen, hoe wij te werk gaan en wat u van ons mag verwachten. Samen met u wordt besloten of bewindvoering de juiste oplossing is voor uw situatie. Verder krijgt u alle gelegenheid om vragen te stellen. Mocht u besluiten om over te gaan tot onderbewindstelling bij Aabell, dan verzorgen wij de aanvraag bij het kantongerecht.Het verzoek

Wanneer de rechtbank het verzoekschrift heeft ontvangen, stuurt deze een uitnodiging naar u en Aabell voor een zitting. Deze zitting is niet openbaar, naast u en de bewindvoerder zijn eventuele familieleden en/of begeleiders welkom. Tijdens de zitting vraagt de kantonrechter om uw mening over het beschermingsbewind. Verder stelt de kantonrechter nog andere vragen, zoals de reden waarom u het beschermingsbewind aanvraagt. Ongeveer twee weken na de zitting ontvangt u de beschikking. Hierin staat beschreven of de kantonrechter u wel of niet onder bewind stelt bij Aabell en de reden(en) hiervoor. 


De financiële administratie

Als de kantonrechter het verzoek heeft goedgekeurd en Aabell heeft aangesteld als uw bewindvoerder, worden er twee nieuwe rekeningen voor u geopend. De eerste rekening is de beheerrekening. Op deze rekening wordt voortaan uw inkomen ontvangen en worden alle vasten lasten betaald. De tweede rekening is de leefgeldrekening. Op deze rekening wordt wekelijks geld gestort waarvan u kunt leven. De hoogte van het leefgeldrekening wordt samen met uw bewindvoerder bepaald. Al uw oude bankrekeningen worden opgeheven. De mutaties op de beheer- en leefgeldrekening, uw budgetplan en eventuele schulden kunt u inzien via uw persoonlijk digitaal kasboek. Mocht u niet beschikken over een computer of internet, dan wordt maandelijks een overzicht per post naar u toegestuurd. 

Naast het openen van twee nieuwe rekeningen worden alle betrokken partijen op de hoogte gebracht van uw onderbewindstelling bij Aabell. Aan hen wordt gevraagd voortaan alle post naar Aabell te sturen. Uw privépost blijft u zelf ontvangen. 


Het aflossen van de schulden

Wanneer alle schulden door de bewindvoerder zijn geïnventariseerd en bevestigd zijn door de betrokken schuldeisers, wordt het schuldhulpverleningstraject gestart. 

Het schuldhulpverleningstraject wordt gestart met een minnelijke traject, MSNP. Hierin krijgen alle schuldeisers een voorstel om mee te werken aan het aflossen van uw schulden. Als alle schuldeisers akkoord gaan het met voorstel dan heeft u een minnelijke schuldhulpverleningstraject. Dit traject duurt 3 jaar na akkoord van alle schuldeisers. 

Indien een schuldeiser niet wilt meewerken aan het minnelijke traject, dan kan de kantonrechter worden gevraagd een dwangakkoord af te geven. Mocht dit dwangakkoord niet helpen, dan wordt bij de rechtbank een verzoek ingediend u toe te laten tot het wettelijke traject, WSNP. Ook dit traject duurt 3 jaar met de mogelijke verlening van maximaal 5 jaar. 


Kijk voor meer informatie over de werkwijze van Aabell in onze brochure.