Budgetbegeleiding


Tijdens de begeleiding houdt de bewindvoerder uw administratie bij en zorgt ervoor dat uw inkomsten en uitgaven in evenwicht blijven. Op termijn dient u deze werkzaamheden zelf uit te voeren. Daarnaast is de bewindvoerder er om u te motiveren en te stimuleren van het aanleren van budgetvaardigheden. Ook helpt de bewindvoerder u bij het opbouwen van reserves voor in de toekomst. 


Wanneer het zelfstandig behartigen van uw financiën goed verloopt, wordt in samenspraak met de bewindvoerder bepaald wanneer budgetbegeleiding voor u niet meer nodig is.