Beschermingsbewind


Wanneer u achttien jaar of ouder bent, kan en mag u zelfstandig beslissingen nemen over uw eigen geld. Echter kan het voorkomen dat u door verschillende redenen niet in staat bent om zelf beslissingen te nemen over het eigen geld. Zulke redenen kunnen zijn inkomstenterugval, een verstandelijke of lichamelijke beperking, een verslaving of problematische schulden. Wanneer u moeite heeft met het beheren van uw inkomsten en uitgaven of het oplossen van uw schulden, kan beschermingsbewind een oplossing bieden. 


Wanneer u onder beschermingsbewind staat bij Aabell, neemt u geen zelfstandige beslissingen meer over uw eigen financiën. Onze bewindvoerders nemen deze taak van u over om u zo goed mogelijk te helpen. Uw bewindvoerder neemt beslissingen over uw vermogen, goederen en indien aanwezig ook schulden. 


De kantonrechter beoordeelt of u wel of geen beschermingsbewind nodig heeft. Om dit kunnen beoordelen nodigt de kantonrechter u uit voor een zitting in de rechtbank. Tijdens deze zitting beoordeelt de kantonrechter of de reden voor beschermingsbewind grondig is en spreekt deze dan wel of niet uit. Beschermingsbewind wordt in principe voor onbepaalde tijd uitgesproken. 

 

Klik hier voor meer informatie over de werkwijze van Aabell. 


Taken van de bewindvoerder


Uw bewindvoerder zorgt ervoor dat uw vaste lasten worden betaald van uw inkomen, u uw leefgeld ontvangt en voldoet aan alle verplichtingen. Uw leefgeld wordt bepaald op basis van uw budgetplan. Afhankelijk van uw inkomen wordt maandelijks een deel van uw inkomen gereserveerd. Uw bewindvoerder beoordeelt of u recht heeft op toeslagen, bijzondere bijstand etc. en regelt dit voor u.  

Daarnaast helpt de bewindvoerder met het inventariseren van eventuele schulden. De bewindvoerder brengt deze in kaart en stelt daarna een plan met u op voor het te volgen schuldhulpverleningstraject. In het onderstaande overzicht zijn de taken van bewindvoerders beschreven.

 • Het verzorgen van uw aanvraag beschermingsbewind
 • Het openen van een beheer- en leefgeldrekening
 • Het inkomen en vermogen beheren
 • Het ontvangen van uw post met betrekking tot uw financiën
 • Loon of uitkering ontvangen op uw beheerrekening
 • Leefgeld uitbetalen
 • Vaste lasten en openstaande rekeningen betalen van beschikbaar inkomen
 • Aanvragen van toeslagen indien u hiervoor aanmerking komt
 • Aanvragen en controleren van bijzondere toeslag/bijstand
 • Aanvraag kwijtschelding waterschapslasten/gem. heffingen
 • U inzage geven in uw financiën
 • Verzekeringen controleren/afsluiten
 • In geval van beslag controleren van de beslagvrije voet en evt. laten aanpassen.
 • Aangifte inkomstenbelasting
 • In kaart brengen van de schulden en begeleiden naar een schuldhulpverleningstraject
 • Jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter

 


Einde van beschermingsbewind

Wanneer de gegronde reden voor beschermingsbewind niet meer van toepassing is, kan het beschermingsbewind worden opgeheven. Dit gaat in overleg met uw bewindvoerder en hiervoor dient een verzoek te worden ingediend bij de kantonrechter. Wanneer de kantonrechter vindt dat de grond voor het beschermingsbewind daadwerkelijk niet meer aanwezig is, heft hij of zij het bewind op. U heeft vooraf aan deze uitspraak samen met uw bewindvoerder een traject naar zelfredzaamheid afgelegd en weet hoe u uw financiën goed kunt beheren. 


Kosten beschermingsbewind

De kosten voor bewindvoering zijn vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK)1. De kosten bestaan uit een eenmalig bedrag voor de intake, griffiekosten voor de rechtbank en een vaste vergoeding per maand.

Vaak is het mogelijk dat u voor de kosten van beschermingsbewind een bijdrage kunt krijgen uit de bijzondere bijstand. Zodra u onder bewind staat bij Aabell, zullen wij, indien mogelijk, een aanvraag voor bijzondere bijstand bij de betreffende gemeente indienen. 

Klik hier voor meer informatie over de tarieven.