Links

 

Onderstaand vindt u de link van het online kasboek. 

 


Verder vindt u op deze pagina verschillende links die u verder kunnen helpen.Op de website van Rechtspraak vindt u meer informatie over procedures bij rechtszaken, uitspraken en de organisatie Rechtspraak. Daarnaast vindt u nog meer informatie over bewindvoering.  


Leergeld helpt kinderen die om financiële redenen niet kunnen meedoen met binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt deze kinderen een springplank waardoor zij kunnen opbloeien, kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. 


Stichting Jarige Job maakt een einde aan het verjaardagsleed en trakteert kinderen op een leuke verjaardag. Jarige Job geeft geen geld, maar een verjaardagsbox ter waarde van €35,- . Stichting Jarige Job is landelijk actief en werkt samen met maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de meest kwetsbare kinderen van de Nederlandse samenleving.
Het jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen en jongeren betaald het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen ook de sportattributen.
Stichting Paul is een Roosendaals initiatief dat zich ten doel heeft gesteld om alle kinderen in de gemeente Roosendaal te kunnen laten sporten. Sport is juist zo belangrijk voor kinderen. Door middel van sport kunnen kinderen samen met leeftijdgenootjes plezier hebben op een gezonde manier. 
Stichting Babyspullen verzamelt landelijk gebruikte en nieuwe babyspullen en maakt daar een babystartpakketten van. Deze pakketten verstrekken zij via diverse instanties gratis aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben. Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Zijn steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Deze initiatieven worden versterkt met geld. Sociaal Verhaal is een organisatie opgezet door vrijwilligers, met als doelstelling het verlenen van rechtshulp bij ingrijpende problemen op sociaal-maatschappelijk gebied. Sociaal Verhaal streeft er naar om mensen die om wat voor reden dan ook in de problemen zijn geraakt bij te staan met gratis juridisch advies.